• Αριθμός ομιλητών: 20.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 92
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 96
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 280
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων