Γλώσσα:

Χμερικά

[Khmer]

Πίσω στα Χμερικά

295 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.