Γλώσσα:

Χμερικά

[Khmer]

Πίσω στα Χμερικά

291 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.