Γλώσσα:

Χμερικά

[Khmer]

Πίσω στα Χμερικά

274 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.