Γλώσσα:

Χμερικά

[Khmer]

Πίσω στα Χμερικά

260 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.