Γλώσσα: Khmer [Khmer]

Πίσω στα Khmer

200 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.