• Αριθμός ομιλητών: 30.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 221
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 6.270
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 12.895
  • Κουρδικά

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων