Γλώσσα:

Κυργυζικά

[Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Κυργυζικά

261 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.