Γλώσσα:

Κυργυζικά

[Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Κυργυζικά

266 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.