Γλώσσα:

Κυργυζικά

[Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Κυργυζικά

282 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.