Γλώσσα:

Κυργυζικά

[Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Κυργυζικά

262 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.