Γλώσσα: Kyrgyz [Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Kyrgyz

259 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.