Γλώσσα:

Κυργυζικά

[Kırgızca / Кыргызча]

Πίσω στα Κυργυζικά

263 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.