Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 981
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 14.835
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 8
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων