Λατινικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Λατινικά [Latina] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 695
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 8.122
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 41