• Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 837
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 12.791
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 8

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων