Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 963
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 14.379
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural