Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 991
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 15.007
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 7
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων