Λατινικά οδηγός προφοράς

[Latina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λατινικά

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 955
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 14.300
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 5
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural