• Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 847
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 12.936
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 81
  • Λατινικά Φωτογραφία από Bienes de Interés Cultural

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων