• Αριθμός ομιλητών: 1.600.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 9
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 190
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 475

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων