Λιθουανικά οδηγός προφοράς

[Lietuvių]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Λιθουανικά

  • Αριθμός ομιλητών: 4.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 400
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 16.572
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 4
  • Λιθουανικά Φωτογραφία από Guillaume Speurt