• Αριθμός ομιλητών: 4.400.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 2
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 29
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων