• Αριθμός ομιλητών: 4.400.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 28
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων