• Αριθμός ομιλητών: 35.700.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 246
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 440
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 50

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων