• Αριθμός ομιλητών: 70.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 157
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 889
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 10
  • Marathi

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων