Μαρατικά οδηγός προφοράς

[मराठी]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Μαρατικά

  • Αριθμός ομιλητών: 70.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 192
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 911
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 16
  • Μαρατικά Φωτογραφία από Romana Klee
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων