• Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 471
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 850
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 309

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων