Βιρμανικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Βιρμανικά [Myanmasa] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Βιρμανικά

  • Αριθμός ομιλητών: 42.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 76
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 88
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 454
Βιρμανικά

Φωτογραφία από ctsnow