Βιρμανικά οδηγός προφοράς

[Myanmasa]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Βιρμανικά

  • Αριθμός ομιλητών: 42.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 92
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 112
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 466
  • Βιρμανικά Φωτογραφία από KX Studio
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων