• Αριθμός ομιλητών: 15.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 482
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 12.070
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 335

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων