Μιν Ναν οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Μιν Ναν [闽南语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Μιν Ναν

  • Αριθμός ομιλητών: 15.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 357
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 6.126
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 153