Μιν Ναν οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Μιν Ναν [闽南语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Μιν Ναν

  • Αριθμός ομιλητών: 15.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 342
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.649
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 145