• Αριθμός ομιλητών: 15.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 488
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 12.140
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 309
  • Μιν Ναν Φωτογραφία από 690518207

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων