• Αριθμός ομιλητών: 5.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 67
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 11.735
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1