Γλώσσα:

Νοτιο-νδεβελικά

[Ndébél]

Πίσω στα Νοτιο-νδεβελικά

30 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.