Γλώσσα: South Ndebele [Ndébél]

Πίσω στα South Ndebele

30 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.