• Αριθμός ομιλητών: 55.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 15
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 114
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 34

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων