• Αριθμός ομιλητών: 330.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 69
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 149
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 771

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων