Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από nos εώς April)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

768 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για nosnos [nominative, body part]
 • Καταγράψτε την προφορά για susu
 • Καταγράψτε την προφορά για mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • Καταγράψτε την προφορά για falisfalis
 • Καταγράψτε την προφορά για AyóAyó
 • Καταγράψτε την προφορά για sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • Καταγράψτε την προφορά για nono [conjunction]
 • Καταγράψτε την προφορά για hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για platinaplatina [metal]
 • Καταγράψτε την προφορά για fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για yodiyodi [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για kuekkuek [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για zimzim [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για blekibleki [verb, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για plataplata [joyas, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για boluntadboluntad
 • Καταγράψτε την προφορά για puyitopuyito
 • Καταγράψτε την προφορά για welowelo
 • Καταγράψτε την προφορά για o'c'tobero'c'tober
 • Καταγράψτε την προφορά για NovemberNovember [month]
 • Καταγράψτε την προφορά για MihoMiho [male names]
 • Καταγράψτε την προφορά για lunananlunanan
 • Καταγράψτε την προφορά για junijuni [months, Monate, chronology]
 • Καταγράψτε την προφορά για dianandianan
 • Καταγράψτε την προφορά για augustusaugustus [enologia - celler, vi - celler, wine - winery, food and drink - Catalan winery]
 • Καταγράψτε την προφορά για dialunadialuna
 • Καταγράψτε την προφορά για diaransondiaranson
 • Καταγράψτε την προφορά για AprilApril [female names, first names, noun, month]