Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από e εώς lunanan)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

817 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για ee [alphabet, letter]
 • Καταγράψτε την προφορά για beisbòlbeisbòl
 • Καταγράψτε την προφορά για LokeLoke [mythology, boy first name, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Καταγράψτε την προφορά για ningunningun
 • Καταγράψτε την προφορά για algunalgun
 • Καταγράψτε την προφορά για algoalgo [gramática, pronomes cuantificadores, seaweed]
 • Καταγράψτε την προφορά για kualkekualke
 • Καταγράψτε την προφορά για koskos [birds, animals, zwierzęta, kos]
 • Καταγράψτε την προφορά για di nosdi nos
 • Καταγράψτε την προφορά για di bodi bo
 • Καταγράψτε την προφορά για di midi mi
 • Καταγράψτε την προφορά για nosnos [nominative, body part]
 • Καταγράψτε την προφορά για susu
 • Καταγράψτε την προφορά για mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • Καταγράψτε την προφορά για falisfalis
 • Καταγράψτε την προφορά για AyóAyó
 • Καταγράψτε την προφορά για sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • Καταγράψτε την προφορά για nono [conjunction]
 • Καταγράψτε την προφορά για nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για kuekkuek [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για zimzim [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για platinaplatina [metal]
 • Καταγράψτε την προφορά για plataplata [joyas, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για blekibleki [verb, chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για yodiyodi [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για boluntadboluntad
 • Καταγράψτε την προφορά για lunananlunanan