Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από brek εώς adaptá)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

770 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για brekbrek [insects, animals]
 • Καταγράψτε την προφορά για brasabrasa [brasa]
 • Καταγράψτε την προφορά για bendebende [female name, Belgium]
 • Καταγράψτε την προφορά για biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • Καταγράψτε την προφορά για BibaBiba [nickname]
 • Καταγράψτε την προφορά για chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Καταγράψτε την προφορά για armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • Καταγράψτε την προφορά για araara
 • Καταγράψτε την προφορά για birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • Καταγράψτε την προφορά για eskohéeskohé
 • Καταγράψτε την προφορά για ceracera
 • Καταγράψτε την προφορά για evitáevitá
 • Καταγράψτε την προφορά για daldal [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για cortacorta [agetif]
 • Καταγράψτε την προφορά για butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για babababa [baby, young child, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για binibini [family members, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για binbin [numbers, turkish, copula, noun, harry potter, number, bees, Oxford 3000]
 • Καταγράψτε την προφορά για canacana [nom, bible, tea]
 • Καταγράψτε την προφορά για cambiacambia
 • Καταγράψτε την προφορά για causacausa [sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για bitbit [noun, Oxford 3000]
 • Καταγράψτε την προφορά για contaconta [sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για cabacaba
 • Καταγράψτε την προφορά για blasblas
 • Καταγράψτε την προφορά για abolíabolí
 • Καταγράψτε την προφορά για acercáacercá
 • Καταγράψτε την προφορά για batibati [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για adaptáadaptá