Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από brek εώς diferenshá)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

768 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για brekbrek [insects, animals]
 • Καταγράψτε την προφορά για araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • Καταγράψτε την προφορά για cabacaba
 • Καταγράψτε την προφορά για babababa [baby, young child, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για causacausa [sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για cordacorda
 • Καταγράψτε την προφορά για cortacorta [agetif]
 • Καταγράψτε την προφορά για baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • Καταγράψτε την προφορά για borbor [tree, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για borabora [winds, nomi dei venti, feminine noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για daldal [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • Καταγράψτε την προφορά για bitbit [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για blasblas
 • Καταγράψτε την προφορά για abolíabolí
 • Καταγράψτε την προφορά για acercáacercá
 • Καταγράψτε την προφορά για adaptáadaptá
 • Καταγράψτε την προφορά για adoráadorá
 • Καταγράψτε την προφορά για baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • Καταγράψτε την προφορά για balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • Καταγράψτε την προφορά για birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • Καταγράψτε την προφορά για cambiacambia
 • Καταγράψτε την προφορά για BendeBende [female name, Belgium]
 • Καταγράψτε την προφορά για batibati [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Καταγράψτε την προφορά για comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • Καταγράψτε την προφορά για bulabula [verb, hello]
 • Καταγράψτε την προφορά για biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • Καταγράψτε την προφορά για diferenshádiferenshá