Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από baluá εώς bula)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

817 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για baluábaluá
 • Καταγράψτε την προφορά για balotábalotá
 • Καταγράψτε την προφορά για balorábalorá
 • Καταγράψτε την προφορά για bahabaha [east, kız isimleri, erkek isimleri]
 • Καταγράψτε την προφορά για bidabida
 • Καταγράψτε την προφορά για bishitábishitá
 • Καταγράψτε την προφορά για bombardiábombardiá
 • Καταγράψτε την προφορά για bolbebolbe [goddess, Greek mythology]
 • Καταγράψτε την προφορά για boikotiáboikotiá
 • Καταγράψτε την προφορά για blòfblòf
 • Καταγράψτε την προφορά για deklarádeklará
 • Καταγράψτε την προφορά για deklinádekliná
 • Καταγράψτε την προφορά για blèndublèndu
 • Καταγράψτε την προφορά για blentblent
 • Καταγράψτε την προφορά για delisiadelisia
 • Καταγράψτε την προφορά για chansachansa
 • Καταγράψτε την προφορά για añadíañadí
 • Καταγράψτε την προφορά για alimentáalimentá
 • Καταγράψτε την προφορά για baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • Καταγράψτε την προφορά για chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Καταγράψτε την προφορά για comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • Καταγράψτε την προφορά για birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • Καταγράψτε την προφορά για balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • Καταγράψτε την προφορά για butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για bitbit [noun, computer science, informática, 鸭子;笔, tool, Computing, informàtica]
 • Καταγράψτε την προφορά για blasblas
 • Καταγράψτε την προφορά για cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • Καταγράψτε την προφορά για biabia [Irish noun, focal coitianta]
 • Καταγράψτε την προφορά για daldal [noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για bulabula [verb, hello]