Παπιαμέντο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από caba εώς agregá)

Γλώσσα: Παπιαμέντο [Papiamentu] Πίσω στα Παπιαμέντο

816 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Παπιαμέντο [Papiamentu]
 • Καταγράψτε την προφορά για cabacaba
 • Καταγράψτε την προφορά για cortacorta [agetif]
 • Καταγράψτε την προφορά για baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • Καταγράψτε την προφορά για comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • Καταγράψτε την προφορά για chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • Καταγράψτε την προφορά για batibati [chemical element]
 • Καταγράψτε την προφορά για BariBari [Italian city]
 • Καταγράψτε την προφορά για armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • Καταγράψτε την προφορά για BibaBiba [nickname]
 • Καταγράψτε την προφορά για bebebebe [brand, butterfly]
 • Καταγράψτε την προφορά για contaconta [sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για ceracera
 • Καταγράψτε την προφορά για canacana [nom, bible, tea]
 • Καταγράψτε την προφορά για cordacorda
 • Καταγράψτε την προφορά για causacausa [sostantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για babababa [baby, young child]
 • Καταγράψτε την προφορά για araara [bird, Animal, noun, Newspapers - Catalan, Diaris catalans]
 • Καταγράψτε την προφορά για baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • Καταγράψτε την προφορά για debedebe
 • Καταγράψτε την προφορά για ampliaamplia
 • Καταγράψτε την προφορά για brasabrasa [brasa]
 • Καταγράψτε την προφορά για binibini [family members, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για alabáalabá
 • Καταγράψτε την προφορά για borbor [tree]
 • Καταγράψτε την προφορά για abolíabolí
 • Καταγράψτε την προφορά για acercáacercá
 • Καταγράψτε την προφορά για adaptáadaptá
 • Καταγράψτε την προφορά για adoráadorá
 • Καταγράψτε την προφορά για afligíafligí
 • Καταγράψτε την προφορά για agregáagregá