• Αριθμός ομιλητών: 50.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 5.094
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 82.654
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 14.490
  • Πολωνικά

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων