• Αριθμός ομιλητών: 3.500
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 4
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 109

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων