• Αριθμός ομιλητών: 8.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 39
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.833
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.021

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων