• Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 503
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 9.055
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 3
  • Σλοβακικά