• Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 512
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 9.064
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 3
  • Σλοβακικά Φωτογραφία από Joseph Bautista