Σλοβακικά οδηγός προφοράς

[Slovenčina]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σλοβακικά

  • Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 539
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 9.294
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 6
  • Σλοβακικά Φωτογραφία από Joseph Bautista