Σονικά οδηγός προφοράς

[chiShona]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σονικά

  • Αριθμός ομιλητών: 7.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 27
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 169
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 5
  • Σονικά Φωτογραφία από vcp.de