Σονικά οδηγός προφοράς

[chiShona]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σονικά

  • Αριθμός ομιλητών: 7.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 26
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 63
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 109
  • Σονικά Φωτογραφία από vcp.de
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων