Γλώσσα:

Σονικά

[chiShona]

Πίσω στα Σονικά

45 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.