• Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 690
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 9.082
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.848

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων