Σερβικά οδηγός προφοράς

[Српски / Srpski]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σερβικά

  • Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 846
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 10.818
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.257
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων