• Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 145
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 605
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.302

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων