Σουαχίλι οδηγός προφοράς

[Kiswahili]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σουαχίλι

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 145
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 605
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.304
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων