Σουαχίλι οδηγός προφοράς

[Kiswahili]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σουαχίλι

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 155
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 827
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.208
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων