• Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 144
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 610
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.265

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων