Σουαχίλι οδηγός προφοράς

[Kiswahili]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σουαχίλι

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 157
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 873
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.243
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων