Σουαχίλι οδηγός προφοράς

[Kiswahili]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Σουαχίλι

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 150
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 809
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.158
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων