Γλώσσα:

Τελούγκου

[తెలుగు]

Πίσω στα Τελούγκου

459 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.