Γλώσσα:

Τελούγκου

[తెలుగు]

Πίσω στα Τελούγκου

376 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.