Γλώσσα:

Τελούγκου

[తెలుగు]

Πίσω στα Τελούγκου

345 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.