Γλώσσα:

Κλίγκον

[tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

130 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.