Γλώσσα:

Κλίγκον

[tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

132 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.