Γλώσσα:

Κλίγκον

[tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

129 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.