Γλώσσα: Κλίγκον [tlhIngan Hol]

Πίσω στα Κλίγκον

85 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.