• Αριθμός ομιλητών: 6.100.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 179
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 638
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 319
  • Φλαμανδικά Φωτογραφία από Mislav Marohnić

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων