Φλαμανδικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από grammoatica εώς gy)

Γλώσσα: Φλαμανδικά [Vlaams] Πίσω στα Φλαμανδικά

285 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Φλαμανδικά [Vlaams]
 • Καταγράψτε την προφορά για grammoaticagrammoatica
 • Καταγράψτε την προφορά για toesteekntoesteekn
 • Καταγράψτε την προφορά για mè
 • Καταγράψτε την προφορά για ippervlakippervlak
 • Καταγράψτε την προφορά για weetnweetn
 • Καταγράψτε την προφορά για spelliengespellienge
 • Καταγράψτε την προφορά για GEGE [General Electric, ticker]
 • Καταγράψτε την προφορά για zanbakzanbak
 • Καταγράψτε την προφορά για oaoa
 • Καταγράψτε την προφορά για iederêeniederêen
 • Καταγράψτε την προφορά για woaromwoarom
 • Καταγράψτε την προφορά για poarpoar
 • Καταγράψτε την προφορά για polletiekerpolletieker
 • Καταγράψτε την προφορά για koartekoarte
 • Καταγράψτε την προφορά για moandmoand
 • Καταγράψτε την προφορά για weetnschapweetnschap
 • Καταγράψτε την προφορά για 't't
 • Καταγράψτε την προφορά για jeje [conjunctions, learning French, ojo, verbs, conjugation, časovanie, French pronouns]
 • Καταγράψτε την προφορά για nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για dada [particle]
 • Καταγράψτε την προφορά για denden
 • Καταγράψτε την προφορά για aa [letter, alphabet, conjunction, lettera, alfabeto, preposizione semplice, conjuction]
 • Καταγράψτε την προφορά για ee [alphabet, letter]
 • Καταγράψτε την προφορά για eses [être, you are, Latvian Swadesh list, personal pronoun]
 • Καταγράψτε την προφορά για derder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • Καταγράψτε την προφορά για byby [towns]
 • Καταγράψτε την προφορά για momo
 • Καταγράψτε την προφορά για etet [conjunctions, tal, cijfers, numbers, tælle, counting, et, learning French, you do not in Finnish, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • Καταγράψτε την προφορά για ZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • Καταγράψτε την προφορά για gygy [Abc, géographie]