Γλώσσα: Φλαμανδικά [Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

312 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.