Φλαμανδικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από teegn εώς up)

Γλώσσα: Φλαμανδικά [Vlaams] Πίσω στα Φλαμανδικά

330 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Φλαμανδικά [Vlaams]
 • Καταγράψτε την προφορά για teegnteegn
 • Καταγράψτε την προφορά για oukouk
 • Καταγράψτε την προφορά για tusschntusschn
 • Καταγράψτε την προφορά για voervoer
 • Καταγράψτε την προφορά για mè
 • Καταγράψτε την προφορά για ippervlakippervlak
 • Καταγράψτε την προφορά για koartekoarte
 • Καταγράψτε την προφορά για polletiekerpolletieker
 • Καταγράψτε την προφορά για poarpoar
 • Καταγράψτε την προφορά για woaromwoarom
 • Καταγράψτε την προφορά για iederêeniederêen
 • Καταγράψτε την προφορά για oaoa
 • Καταγράψτε την προφορά για zanbakzanbak
 • Καταγράψτε την προφορά για GEGE [General Electric, ticker]
 • Καταγράψτε την προφορά για spelliengespellienge
 • Καταγράψτε την προφορά για weetnweetn
 • Καταγράψτε την προφορά για jounjoun
 • Καταγράψτε την προφορά για byby [towns, Oxford]
 • Καταγράψτε την προφορά για olol [articol]
 • Καταγράψτε την προφορά για jenjen [name, abbreviation]
 • Καταγράψτε την προφορά για ZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • Καταγράψτε την προφορά για ReksReks [Pet Name, rzeczownik, noun, imię psa, dog s name]
 • Καταγράψτε την προφορά για derder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • Καταγράψτε την προφορά για moamoa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • Καταγράψτε την προφορά για VeloVelo [sostantivo, substantivo]
 • Καταγράψτε την προφορά για eses
 • Καταγράψτε την προφορά για momo
 • Καταγράψτε την προφορά για ee [alphabet, letter]
 • Καταγράψτε την προφορά για nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names, snow]
 • Καταγράψτε την προφορά για upup [焖swelter/frowst]