Γλώσσα:

Φλαμανδικά

[Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

387 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.