Γλώσσα:

Φλαμανδικά

[Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

363 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.