Γλώσσα: Φλαμανδικά [Vlaams]

Πίσω στα Φλαμανδικά

319 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.