• Αριθμός ομιλητών: 77.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 414
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 10.813
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 363

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων