• Αριθμός ομιλητών: 77.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 412
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 10.812
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 357

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων