• Αριθμός ομιλητών: 71.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 2.407
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 16.579
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 80.499

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων