• Αριθμός ομιλητών: 71.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 2.437
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 17.258
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 79.943

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων