• Αριθμός ομιλητών: 15.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 10
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 71
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 47

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων