Κβιατόνι Ζαποτέκ οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Κβιατόνι Ζαποτέκ [diidx zah] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

  • Αριθμός ομιλητών: 15.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 10
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 70
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 48