Άδεια

Όλο το περιεχόμενο και υλικό στο Forvo καθώς και το υλικό που παρέχεται από τους χρήστες, όπως οι ηχογραφήσεις τους ή άλλο, αποτελεί ιδιοκτησία του Forvo το οποίο τα παρέχει σύμφωνα με αυτήν την άδεια.

Τι σημαίνει αυτό;
Είστε ελεύθεροι να:
- αντιγράψετε, διαθέσετε, απεικονίσετε, παρουσιάσετε σκηνικά
- δημιουργήσετε παράγωγα έργα
Υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
- Πατρότης. Πρέπει να αναφέρετε το όνομα τού αρχικού δημιουργού.
- Μη-Εμπορική Χρήση. Απαγορεύεται χρήση για εμπορικούς σκοπούς ή κερδοσκοπία.
- Διανομή υπο ιδίους όρους. Αν αλλάξετε, μετατρέψετε, επεκτείνετε το έργο, σάς επιτρέπεται να το διανείμετε υπο τους ιδίους όρους.

- Δι᾽ οιανδήποτε νέα χρήση ή διανομή, οφείλετε να διευκρινίσετε τους όρους αδείας αυτού τού έργου.
- Μέρος ή το σύνολον τών παρόντων όρων αδείας μπορεί να παραμερισθεί κατόπιν αδείας τού κατόχου τών Πνευματικών Δικαιωμάτων.
- Τίποτε σ᾽ αυτήν την άδεια δεν αφαιρεί ή περιορίζει τα ηθικά δικαιώματα τού δημιουργού.