Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/11/2015 Wilhelm Olbers Focke [de] Wilhelm Olbers Focke εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2015 lasest [de] lasest εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2015 Klosettpapier [de] Klosettpapier εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Einzelbenotung [de] Einzelbenotung εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Teamspieler [de] Teamspieler εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Intimgegner [de] Intimgegner εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Substanzsicherung [de] Substanzsicherung εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 kostenbewusst [de] kostenbewusst εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 werthaltend [de] werthaltend εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Reinigungsfachkräfte [de] Reinigungsfachkräfte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Reinigungsfachkraft [de] Reinigungsfachkraft εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Versandtag [de] Versandtag εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Braumalz [de] Braumalz εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 erlesenes [de] erlesenes εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Fischräucherei [de] Fischräucherei εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 naturgewürzt [de] naturgewürzt εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 nabelfrei [de] nabelfrei εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Buchenrauch [de] Buchenrauch εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Katenmettwurst [de] Katenmettwurst εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 rezitiert [de] rezitiert εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Jahresuhrenfabrik [de] Jahresuhrenfabrik εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 zustreben [de] zustreben εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Wandbriefkasten [de] Wandbriefkasten εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Designermodell [de] Designermodell εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 niederknallen [de] niederknallen εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 zertritt [de] zertritt εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 gewünschtes [de] gewünschtes εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Rechnungskauf [de] Rechnungskauf εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Reibelaute [de] Reibelaute εκφώνηση 0 ψήφοι
04/11/2015 Explosivlaute [de] Explosivlaute εκφώνηση 0 ψήφοι