Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/10/2016 Ausstattungssoll [de] Ausstattungssoll εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Archivarbeit [de] Archivarbeit εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Archivwissenschaft [de] Archivwissenschaft εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Aufnahmesperre [de] Aufnahmesperre εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Archivdirektorin [de] Archivdirektorin εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Sollbestimmung [de] Sollbestimmung εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Soldatenspiel [de] Soldatenspiel εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Stiefellecken [de] Stiefellecken εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Staatsarchivrat [de] Staatsarchivrat εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Hallenhaus [de] Hallenhaus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Hauptbalkenlage [de] Hauptbalkenlage εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Vierständerhaus [de] Vierständerhaus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Fahrerruhezeit [de] Fahrerruhezeit εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Kraftfahrzeugsteuerrückerstattung [de] Kraftfahrzeugsteuerrückerstattung εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Drehzapfenabstände [de] Drehzapfenabstände εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Zweiständerhaus [de] Zweiständerhaus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Zugskomposition [de] Zugskomposition εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Ständerreihe [de] Ständerreihe εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Seitenausschläge [de] Seitenausschläge εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Scheitelhalbmesser [de] Scheitelhalbmesser εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Koufen [de] Koufen εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 stat [de] stat εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Überhitzerfläche [de] Überhitzerfläche εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Mischvorwärmeraufsatz [de] Mischvorwärmeraufsatz εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Lichtleitkörper [de] Lichtleitkörper εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 tranfunzelig [de] tranfunzelig εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Udonna [de] Udonna εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 schnell [de] schnell εκφώνηση 0 ψήφοι
16/10/2016 Grüneburgpark [de] Grüneburgpark εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2016 Wechsellader [de] Wechsellader εκφώνηση 0 ψήφοι