Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/02/2016 hinzubuchen [de] hinzubuchen εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Bräter [de] Bräter εκφώνηση 1 ψήφοι
02/02/2016 Rädchen [de] Rädchen εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Außenhandelsdokument [de] Außenhandelsdokument εκφώνηση 1 ψήφοι
02/02/2016 Gesamtvakuum [de] Gesamtvakuum εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungspolitik [de] Aktivierungspolitik εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsmail [de] Aktivierungsmail εκφώνηση 1 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungspotenzial [de] Aktivierungspotenzial εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsniveau [de] Aktivierungsniveau εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungskurs [de] Aktivierungskurs εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsmuster [de] Aktivierungsmuster εκφώνηση 1 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsproblem [de] Aktivierungsproblem εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsmöglichkeit [de] Aktivierungsmöglichkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungskraft [de] Aktivierungskraft εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungspauschale [de] Aktivierungspauschale εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungspfad [de] Aktivierungspfad εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsprotein [de] Aktivierungsprotein εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsschlüssel [de] Aktivierungsschlüssel εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Aktivierungsseite [de] Aktivierungsseite εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Plattenblöcke [de] Plattenblöcke εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Bleigitter [de] Bleigitter εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Entgasungsöffnung [de] Entgasungsöffnung εκφώνηση 1 ψήφοι
02/02/2016 Polbrücke [de] Polbrücke εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Plusgitter [de] Plusgitter εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Plusplatte [de] Plusplatte εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Gasungsspannung [de] Gasungsspannung εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Schnellladung [de] Schnellladung εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Minusplatte [de] Minusplatte εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Wasserzersetzung [de] Wasserzersetzung εκφώνηση 0 ψήφοι
02/02/2016 Bleischwamm [de] Bleischwamm εκφώνηση 0 ψήφοι