Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 Denudation [en] Denudation εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/10/2012 horseradish [en] horseradish εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 Voigt [en] Voigt εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 verifiers [en] verifiers εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 obsessively [en] obsessively εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] Robert Norton Noyce εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Deryn [en] Deryn εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Rhinospike [en] Rhinospike εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Windover [en] Windover εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Stour [en] Stour εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 Brazzer [en] Brazzer εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 Holburne [en] Holburne εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 Kelough [en] Kelough εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 bobbery [en] bobbery εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 limequat [en] limequat εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 graphemic [en] graphemic εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2011 placarded [en] placarded εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 contouring [en] contouring εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 doubling down [en] doubling down εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 Bygate [en] Bygate εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 Wheldon [en] Wheldon εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 Jowell [en] Jowell εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
29/11/2011 blacktop [en] blacktop εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 nondestructive [en] nondestructive εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2011 patterns [en] patterns εκφώνηση 0 ψήφοι