Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/09/2015 Vauxhall Chevette [en] Vauxhall Chevette εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2015 James Tiptree Jr. [en] James Tiptree Jr. εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2015 impactor [en] impactor εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2015 Peterhead [en] Peterhead εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2015 Laboratories [en] Laboratories εκφώνηση 0 ψήφοι
14/09/2015 greetings card [en] greetings card εκφώνηση 1 ψήφοι
14/09/2015 gigs [en] gigs εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 stemetil [en] stemetil εκφώνηση 1 ψήφοι
10/09/2015 Theodorus [en] Theodorus εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 Westhumble [en] Westhumble εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 discordancy [en] discordancy εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 athletes [en] athletes εκφώνηση 1 ψήφοι
10/09/2015 chocolate-box [en] chocolate-box εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 loony bin [en] loony bin εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 horrific [en] horrific εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 Giltspur [en] Giltspur εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 Denudation [en] Denudation εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 unprejudiced [en] unprejudiced εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 unsavoury [en] unsavoury εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 scrunchy [en] scrunchy εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 Anthony Pym [en] Anthony Pym εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/10/2012 horseradish [en] horseradish εκφώνηση 1 ψήφοι
05/10/2012 Voigt [en] Voigt εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 verifiers [en] verifiers εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 obsessively [en] obsessively εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Robert Norton Noyce [en] Robert Norton Noyce εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Deryn [en] Deryn εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Rhinospike [en] Rhinospike εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Windover [en] Windover εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2011 Stour [en] Stour εκφώνηση 0 ψήφοι