Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud εκφώνηση 1 ψήφοι
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 tous les chemins mènent à Rome [fr] tous les chemins mènent à Rome εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 tête à tête [fr] tête à tête εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 nous installons [fr] nous installons εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 chandelier [fr] chandelier εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 cellules flagellées [fr] cellules flagellées εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2015 rides estompées [fr] rides estompées εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 Terrier écossais [fr] Terrier écossais εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 fidèles lecteurs [fr] fidèles lecteurs εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 faisant fi [fr] faisant fi εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 Jacques le fataliste et son maître [fr] Jacques le fataliste et son maître εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2015 look hippie chic [fr] look hippie chic εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2015 sandales à talons [fr] sandales à talons εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2015 Parole de Dieu [fr] Parole de Dieu εκφώνηση -1 ψήφοι
07/05/2015 triple protection [fr] triple protection εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 pétrifié de terreur [fr] pétrifié de terreur εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 être symbolisée par [fr] être symbolisée par εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2015 python [fr] python εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2015 un bon emploi [fr] un bon emploi εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 malheureux [fr] malheureux εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 nombreuses [fr] nombreuses εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 merveilleuse [fr] merveilleuse εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 Royaume-Uni [fr] Royaume-Uni εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 meilleures [fr] meilleures εκφώνηση 0 ψήφοι
28/04/2015 travaillais [fr] travaillais εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2014 un petit peu [fr] un petit peu εκφώνηση 1 ψήφοι