Μέλος:

McDutchie

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους McDutchie

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/06/2014 pensioenfondstoetredingsvoorwaarden [nl] pensioenfondstoetredingsvoorwaarden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 basaalcelcarcinoom [nl] basaalcelcarcinoom εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorverbonden [nl] doorverbonden εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorschieten [nl] doorschieten εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 belijdenis [nl] belijdenis εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 Reinbert de Leeuw [nl] Reinbert de Leeuw εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 doorgeschoten [nl] doorgeschoten εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 voedselketen [nl] voedselketen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 werkeloosheid [nl] werkeloosheid εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 werkgelegenheid [nl] werkgelegenheid εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster εκφώνηση 0 ψήφοι
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 opveren [nl] opveren εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 rangschikken [nl] rangschikken εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 ordenen [nl] ordenen εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 overdekt [nl] overdekt εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 verkeersreglement [nl] verkeersreglement εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 brandslang [nl] brandslang εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2014 Pompeï [nl] Pompeï εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2014 slaapkamer [nl] slaapkamer εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2014 vermeld [nl] vermeld εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] uitgaansmogelijkheden εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2014 gestopt [nl] gestopt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2014 taalschool [nl] taalschool εκφώνηση 0 ψήφοι
11/04/2014 hoofdkostwinner [nl] hoofdkostwinner εκφώνηση 0 ψήφοι