Μέλος: Pat91 Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Pat91

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/07/2015 allemand [fr] allemand εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 qui était intéressant [fr] qui était intéressant εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 gestité [fr] gestité εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 cachectique [fr] cachectique εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 bêta-bloquant [fr] bêta-bloquant εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 endocrinien [fr] endocrinien εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 ganglionnaire [fr] ganglionnaire εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 bénéficiant [fr] bénéficiant εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 Delplanque [fr] Delplanque εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 air [fr] air εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 Claude-Joseph Vernet [fr] Claude-Joseph Vernet εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 rester là-bas [fr] rester là-bas εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 quelqu'un d'autre [fr] quelqu'un d'autre εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 sans rien demander à personne [fr] sans rien demander à personne εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 cathétérisme cardiaque [fr] cathétérisme cardiaque εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 polypnée [fr] polypnée εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 dyspnée [fr] dyspnée εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 sinusal [fr] sinusal εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 tronculaire [fr] tronculaire εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 hépatalgie [fr] hépatalgie εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 prolapsus [fr] prolapsus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2015 turgescence [fr] turgescence εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2015 comprennes [fr] comprennes εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2015 circonstance [fr] circonstance εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 Bois-de-Champ [fr] Bois-de-Champ εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 Bois-de-Céné [fr] Bois-de-Céné εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 Boisbreteau [fr] Boisbreteau εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 Déjérine [fr] Déjérine εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 demain dès l'aube [fr] demain dès l'aube εκφώνηση 0 ψήφοι
27/07/2015 mains croisées [fr] mains croisées εκφώνηση 0 ψήφοι