Μέλος:

Pat91

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Pat91

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/08/2015 Bonneuil-sur-Marne [fr] Bonneuil-sur-Marne εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 Boncourt-sur-Meuse [fr] Boncourt-sur-Meuse εκφώνηση 1 ψήφοι
11/08/2015 envoient [fr] envoient εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 Felletin [fr] Felletin εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 la nôtre [fr] la nôtre εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 assoyez [fr] assoyez εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 braisée [fr] braisée εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 méchant, méchante [fr] méchant, méchante εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 envoies [fr] envoies εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 buvions [fr] buvions εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 voit [fr] voit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 meurt [fr] meurt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 mourez [fr] mourez εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 vient [fr] vient εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 boives [fr] boives εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 boive [fr] boive εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 nuageux [fr] nuageux εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 peut [fr] peut εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 Fexhe-le-Haut-Clocher [fr] Fexhe-le-Haut-Clocher εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 Souilly [fr] Souilly εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 venez [fr] venez εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 mets [fr] mets εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 avide de pouvoir [fr] avide de pouvoir εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 Le bateau jaune [fr] Le bateau jaune εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 boit-il [fr] boit-il εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 connaît [fr] connaît εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 rit [fr] rit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 plais [fr] plais εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 conduit [fr] conduit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/08/2015 venons [fr] venons εκφώνηση 0 ψήφοι