Μέλος:

Thonatas

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Thonatas

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/10/2016 Thomas Schrammel [de] Thomas Schrammel εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Mario Sonnleitner [de] Mario Sonnleitner εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Messinstrument [de] Messinstrument εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Messgerät [de] Messgerät εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Schätzeisen [de] Schätzeisen εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 duckmäuserisch [de] duckmäuserisch εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Eichendorf [de] Eichendorf εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Eiche [de] Eiche εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 Weiche [de] Weiche εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2016 eichen [de] eichen εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Ehrenbezeugung [de] Ehrenbezeugung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Bezeugung [de] Bezeugung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Eingrenzung [de] Eingrenzung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 grenzpolizeilich [de] grenzpolizeilich εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 ausgrenzen [de] ausgrenzen εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 eingrenzen [de] eingrenzen εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Ausgrenzung [de] Ausgrenzung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Grenze [de] Grenze εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Grenzpolizei [de] Grenzpolizei εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Grenzwertunterschreitung [de] Grenzwertunterschreitung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Grenzwertüberschreitung [de] Grenzwertüberschreitung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Entlehnung [de] Entlehnung εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 entehrend [de] entehrend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 kapitalvermehrend [de] kapitalvermehrend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 auszehrend [de] auszehrend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 belehrend [de] belehrend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 abwehrend [de] abwehrend εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Ehrendoktortitel [de] Ehrendoktortitel εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Ehrendoktorwürde [de] Ehrendoktorwürde εκφώνηση 0 ψήφοι
22/10/2016 Ehrendoktor [de] Ehrendoktor εκφώνηση 0 ψήφοι