Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/05/2012 wi-fi [pt] wi-fi εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 paneiro [pt] paneiro εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 entropicar [pt] entropicar εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 chamusco [pt] chamusco εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 descamar [pt] descamar εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 interrogar [pt] interrogar εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 laguna [pt] laguna εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 decepar [pt] decepar εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 pedra [pt] pedra εκφώνηση 1 ψήφοι
28/05/2012 glicolipídio [pt] glicolipídio εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 laico [pt] laico εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 infortunística [pt] infortunística εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 frangote [pt] frangote εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 cinestesia [pt] cinestesia εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 guaicá [pt] guaicá εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 genuflexão [pt] genuflexão εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 catalepsia [pt] catalepsia εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 cátaro [pt] cátaro εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 Catanduva [pt] Catanduva εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 gládio [pt] gládio εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 salmão [pt] salmão εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 neófito [pt] neófito εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 ficha [pt] ficha εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 ensanguentado [pt] ensanguentado εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 estafante [pt] estafante εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2012 elástico [pt] elástico εκφώνηση 0 ψήφοι
20/12/2011 foto-unidade [pt] foto-unidade εκφώνηση 0 ψήφοι
20/12/2011 acepipes [pt] acepipes εκφώνηση 0 ψήφοι
20/12/2011 apetecível [pt] apetecível εκφώνηση 0 ψήφοι
20/12/2011 gravífico [pt] gravífico εκφώνηση 0 ψήφοι